ZARZECZE

(360 – 780 m. n.p.m). Wieś położona jest w gminie Łącko, w województwie małopolskim – ok. 35 km od Nowego Sącza i 20 km od Szczawnicy. Centrum wsi położone na rozległej, prawobrzeżnej terasie brzegowej Dunajca. Pojedyncze małe przysiółki powstały na południowych i zachodnich stokach Pasma Radziejowej Beskidu Sądeckiego (Wierchy, Boskowiec, Załazie,Wyrobiska, Palenice). Podstawowym zajęciem mieszkańców wsi Zarzecze jest rolnictwo, a w szczególności uprawy sadownicze. Wieś liczy ok. 500 mieszkańców i ponad 100 gospodarstw. Centrum kultury wsi jest szkoła podstawowa.

Początków osadnictwa należy szukać w II połowie XIII w., kiedy to Zarzecze należało do starosądeckiego klucza wsi klasztornych. W 1673 r. po zwycięstwie Jana Sobieskiego pod Chocimiem, osadzono w Zarzeezir jeńców tureckich.

We wsi zlokalizowanych jest wiele domów letniskowych, zbudowanych przez mieszkańców Warszawy, Krakowa, Tarnowa, a nawet Niemiec.

Zarzecze posiada wielowiekową historię i tradycję. Na trenie wsi zachowało się wiele zabytkowych budynków i pamiątek.
·  Budynek mieszkalny nr 1, drewniany
·  Budynek mieszkalny nr 14, drewniany
·  Zagroda nr 16, drewniana
·  Budynek mieszkalny nr 19, drewniany
·  Budynek mieszkalny nr 49, drewniany
·  Budynek mieszkalny nr 52, drewniany
·  Zagroda nr 60, drewniana
·  Budynek mieszkalny nr 90, drewniany
·  Budynek mieszkalny nr 107, drewniany
·  Budynek mieszkalny nr 108, drewniany

O atrakcyjności turystycznej miejscowości Zarzecze decyduje przede wszystkim położenie w Beskidzie Wyspowym oraz bliskość Gorców i Pienin, ich malowniczymi szlakami przeznaczonymi dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Piękne krajobrazy, pofałdowany teren, duże zalesienie sprawiają, że chętnie odwiedzają ten rejon turyści. Przez Zarzecze przebiegają szlaki piesze i rowerowe ozróżnicowanym stopniu trudności. Walory turystyczne i wypoczynkowe wsi Zarzecze podnosi atrakcyjne sąsiedztwo Pienińskiego Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Wieś jest dobrą bazą wypadową na tereny tych parków. Zwiedzającemu szlaki turystyczne towarzyszą przydrożni świadkowie historii: kapliczki i krzyże. We wsi znajdują się gospodarstwa agroturystyczne, gotowe przyjąć gości przez cały rok oraz stadnina koni huculskich.

 

ZARZECZE